Pravidelná denní doprava klientů se zdravotním postižením (dále jen ZP) je provozována od roku 1993 ve spolupráci o.s. Pohoda se Speciální základní školou a Speciální mateřskou školou, Teplice, Trnovanská 1331, p.o. a společností Arkadie.

Denně přepraví tři mikrobusy pravidelně a bezpečně 80 zdravotně postižených dětí a mládeže do speciálních i běžných škol a školských zařízení v územní působnosti okresu Teplice.
Doprava je realizována na základě žádostí zákonných zástupců dětí se ZP a následně uzavřené „Smlouvy o dopravě“ mezi žadatelem a o.s. Pohoda na období jednoho školního roku. Pravidelná doprava je organizována ve dnech pondělí-pátek v souladu s organizací příslušného školního roku. Na každý rok je zpracován „Jízdní řád“, který vymezuje trasu, nástupní a výstupní stanoviště a čas nástupu a výstupu.