Ředitelství školy

+420 417 537 428

Pověřenec na ochranu osobních údajů (GDPR)

poverenec@ezechiel.cz

datová schránka

tygtin3

e-mail

info@spcteplice.cz

www stránky

www.spcteplice.cz

Pracovníci SPC

Růžičková Romana, DiS.

sociální pracovnice

+420 417 537 428

+420 731 706 773

romana.ruzickova@spcteplice.cz

Mgr. Beránková Radmila

speciální pedagog

+420 778 750 012

radmila.berankova@spcteplice.cz

Mgr. Gloneková Felície

speciální pedagog

+420 778 750 013

felicie.glonekova@spcteplice.cz

Mgr. Gorgol Irina

psycholog

+420 778 750 014

irina.gorgol@spcteplice.cz

Mgr. Bc. Hampejsová Alena

speciální pedagog

+420 602 340 998

alena.hampejsova@spcteplice.cz

Mgr. Horáková Radka

speciální pedagog

+420 778 750 018

radka.horakova@spcteplice.cz

Mgr. Jeřábková Jana

speciální pedagog

+420 770 182 674

jana.jerabkova@spcteplice.cz

Mgr. Bc. Korandová Vanda

speciální pedagog

+420 417 537 428

vanda.korandova@spcteplice.cz

Mgr. Kratochvílová Jitka, DiS.

speciální pedagog

+420 778 401 352

jitka.kratochvilova@spcteplice.cz

Bc. Marková Eva

speciální pedagog

+420 603 815 734

eva.markova@spcteplice.cz

PhDr. Ing. Mgr. Neumann Miloš

psycholog

+420 770 119 948

milos.neumann@spcteplice.cz

Mgr. Pecharová Petra

speciální pedagog

+420 778 750 015

petra.pecharova@spcteplice.cz

Mgr. Pokorná Nikol

speciální pedagog

+420 778 750 016

nikol.pokorna@spcteplice.cz

Mgr. Růžička Ivan

speciální pedagog

+420 770 182 695

ivan.ruzicka@spcteplice.cz

Mgr. Skořepová Bohumila

speciální pedagog

+420 770 132 045

bohumila.skorepova@spcteplice.cz

Mgr. Srpová Lenka

speciální pedagog

+420 778 750 017

lenka.srpova@spcteplice.cz