Garant – POHODA

Spolurealizátor ARKÁDIE

Účel: Pravidelná doprava klientů SPC do škol a školských zařízení, je od roku 1993 provozována ve spolupráci se zapsaným spolkem Pohoda, SPC Teplice a Arkádií.

Tři mikrobusy denně přepraví 72 zdravotně postižených dětí a mládeže z celého okresu Teplice.

Bezpečnost klientů zajišťuje proškolený doprovod.

Klienti jsou do poskytované služby zařazovány podle míry zdravotního postižení a věku.