Navigace

Obsah

Členové školské rady

z řad rodičů:

Karolína Koutková

z řad zřizovatele:

Bc. Petr Slavíček

z řad pedagogů:

Mgr. Ilona Pauzová

 

Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Výsledky voleb 2021.pdf (220.59 kB)

Jmenovací list.pdf (366.96 kB)