Navigace

Obsah

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program „Hrou a učením k samostatnosti“

č.j.: 1/2007 v platném znění

Přístupným místem ve škole, kde je tento dokument zveřejněn, je kancelář vedení školy.

Příloha A ŠVP mateřská škola speciální vypracován dle: RVP PV

Příloha B ŠVP přípravný stupeň základní školy speciální vypracován dle Zákona 561/2004 Sb. vychází z dokumentů: RVP PV, RVP ZŠS

Příloha C ŠVP základní škola speciální vypracován dle: RVP ZŠS

Příloha C1 Učební osnovy ZŠS - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením vypracován dle: RVP ZŠS

Příloha C2 Učební osnovy ZŠS - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami vypracován dle: RVP ZŠS

Příloha D Speciální vzdělávací program pro školní družinu vypracován dle Zákona 561/2004 Sb. vychází z dokumentů: RVP ZŠS

 

Pro každé dítě připravujeme společně s rodiči individuální vzdělávací program podle jeho potřeb.

 

Co dalšího nabízíme:

 

**** Výchovně vzdělávací služby poskytujeme zdarma*****