Navigace

Obsah

Psychorehabilitační pobyty

Psychorehabilitační pobyt pořádaný ve spolupráci s POHODA - Sdružení pro zdravotně postižené děti, z. s. je určen dětem se zdravotním postižením (dále jen ZP) bez věkového omezení a jejich rodinným příslušníkům. Cílem psychorehabilitačního pobytu je umožnit dětem se ZP prožít týden v příjemném rekreačním prostředí, který provází odborný program doplněný relaxačními činnostmi. Během pobytu se děti se ZP aktivně účastní rehabilitačních činností, navštěvují ergoterapii, logopedii, a speciální pedagogy dle odborného zaměření, věnují se společným hrám a poznávání nového prostředí.

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

2023