Obsah

EVVO

Školní program EVVO je součástí koncepce školy a ŠVP.

Environmentální výchova vede děti, žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Umožňuje sledovat vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede je k účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci dětí/žáků.