Navigace

Obsah

Kurzy a semináře ve školním roce 2018/2019

 

Předškoláci :

*) Kurz rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky. Speciálně pedagogické poradenství pro předškoláky a žáky se SVP 1.st.ZŠ.

Místo konání : Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje: Mgr. Felicie Gloneková (felicie.glonekova@spcteplice.cz)

*) Kurz rozvoje dovedností pro děti předškolního věku se zdravotním postižením, opožděným vývojem a pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, logopedická prevence, grafomotorika a poradenství pro rodiče.

Místo konání : Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje : Mgr. Radka Horáková (radka.horakova@spcteplice.cz)

*) Poradenství pro zákonné zástupce dětí předškolního věku

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Jitka Kratochvílová, Dis. (jitka.kratochvilova@spcteplice.cz)

 

Žáci ZŠ:

*) Poradenství pro žáky s tělesným a se souběžným postižením více vadami na 1. st. ZŠ

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Alena Hampejsová (alena.hampejsova@spcteplice.cz)

*) Poradenství pro žáky s tělesným a se souběžným postižením více vadami na 2.st. ZŠ

Místo konání : Teplice, Purkyňova 10 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova@spcteplice.cz)

*) Reedukace - dospělí klienti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10, úterý od 13,00 do 14,00 hod.

Zajišťuje: Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova@spcteplice.cz)

*) Poradenství pro žáky s PAS v základních  a středních školách

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby  terén)

Zajišťuje : Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandova@spcteplice.cz)

*) Poradenství pro žáky s PAS v mateřských a základních školách

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Bc. Jana Jeřábková (jana.jerabkova@spcteplice.cz)

 

Studenti SŠ:

*) Poradenství pro studenty s tělesným postižením na středních školách, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty s tělesným postižením.

Místo konání : Teplice, U Nových lázní 1286/9

Zajišťuje : Mgr. Ivan Růžička (ivan.ruzicka@spcteplice.cz)

*) Poradenství pro studenty s PAS na středních školách, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty s PAS, pro studenty narušenou komunikační schopností.

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandova@spcteplice.cz)

*) Poradenství pro studenty se SP na středních školách  - doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty se sluchovým postižením.

Místo konání : Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje : Mgr. Felicie Gloneková, (felice.glonekova@spcteplice.cz)

*) Poradenství pro studenty s NKS  na středních školách  - doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích zkoušek,  maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty s narušenou komunikační schopností

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

 

Další nabídka:

*) Bazální a multisenzorická stimulace – instruktáž a terapie

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

*) Poradenství a  pomoc při výběru kompenzačních pomůcek

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

*) Terapie Snoezelen – teorie, individuální a skupinová terapie

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

 Zajišťuje : Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

*)  Poradenství v oblasti sexuálního chování jedinců s postižením.

Místo konání : Teplice, U Nových lázní 1286/9  ( podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Ivan Růžička (ivan.ruzicka@spcteplice.cz)

*) Individuální konzultace pro rodiče žáků, kteří se vzdělávají podle § 42 školského zákona

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331  ( podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

*) Sociálně právní poradenství

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje : Romana Růžičková, DiS. (romana.ruzickova@spcteplice.cz, 731 706 773)

*) Logopedická reedukace poruch komunikačních schopností u dětí předškolního a školního věku a poradenství pro rodiče dětí s narušenou  komunikační schopností.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

*) Metodické a konzultační činnosti u žáků s narušenou komunikační schopností v MŠ a v přípravných třídách ZŠ.

Místo konání: MŠ, ZŠ ( podle individuální domluvy s MŠ/ZŠ)

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

*) Smyslová a orofaciální terapie u klientů s kombinovaným postižením.

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Pokorná Nikol (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

                   Mgr. Srpová Lenka (lenka.srpova@spcteplice.cz)

*) Logopedická reedukace klientů s narušenou komunikační schopností a poradenství pro zákonné zástupce

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bohumila Skořepová (bohumila.skorepova@spcteplice.cz)  

*) Metodické a konzultační činnosti u žáků s LMP

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bohumila Skořepová (bohumila.skorepova@spcteplice.cz)

*) Poradenství pro žáky se sluchovým postižením.

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Felicie Gloneková (felicie.glonekova@spcteplice.cz)

*) Logopedická intervence u dětí se sluchovým postižením a poradenství pro rodiče sluchově postižených dětí.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Petra Pecharová (petra.pecharova@spcteplice.cz)

*) Psychologická diagnostika a poradenství pro rodiny s postiženými dětmi předškolního, školního a adolescentního věku.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann@spcteplice.cz)

*) Psychologická diagnostika a poradenství pro rodiny s dětmi s postižením.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Irina Gorgol (irina.gorgol@spcteplice.cz)

 

Poruchy autistického spektra:

*) Poradenství pro děti a žáky s PAS

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor  pro oblast autismu (vanda.korandova@spcteplice.cz)

                    Mgr. Bc. Jana Jeřábková (jana.jerabkova@spcteplice.cz)

*) Autismus v praxi – praktické semináře zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s autismem pro pedagogy a zákonné zástupce

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Jana Jeřábková (jana.jerabkova@spcteplice.cz)

Termín, téma a čas zahájení zveřejňujeme na webových stránkách školy v novinkách, kompletní přehled témat v sekci SPC/autismus.