Navigace

Obsah

Kurzy a semináře ve školním roce 2020/2021

 Předškoláci :

*) Kurz rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky. Speciálně pedagogické poradenství pro předškoláky a žáky se SVP 1. st. ZŠ.

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje: Mgr. Felicie Gloneková (felicie.glonekova@spcteplice.cz)

 

*) Kurz rozvoje dovedností pro děti předškolního věku se zdravotním postižením, opožděným vývojem a pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí (logopedická prevence, grafomotorika, poradenství pro rodiče).

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje: Mgr. Radka Horáková (radka.horakova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro děti se zdravotním postižením předškolního věku a jejich rodiče.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Jitka Kratochvílová, Dis. (jitka.kratochvilova@spcteplice.cz)

 

*) Tematická setkání s rodiči dětí MŠ - metodické podpora

Místo konání: MŠ okr. Teplice

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

                  Mgr. Bohumila Skořepová  (bohumila.skorepova@spcteplice.cz)

                   PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann@spcteplice.cz)

 

 Žáci ZŠ:

*) Poradenství pro žáky s tělesným a se souběžným postižením více vadami na 1. st. ZŠ

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Alena Hampejsová (alena.hampejsova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky s tělesným a se souběžným postižením více vadami na 2. st. ZŠ

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky s PAS v základních a středních školách

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky s PAS v mateřských a základních školách

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Jana Jeřábková (jana.jerabkova@spcteplice.cz)

 

Studenti SŠ:

*) Poradenství pro studenty s tělesným postižením (doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek.

Místo konání: Teplice, U Nových lázní 1286/9

Zajišťuje: Mgr. Ivan Růžička (ivan.ruzicka@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro studenty s PAS/NKS (doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek).

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro studenty se sluchovým postižením (doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek).

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje: Mgr. Felicie Gloneková, (felice.glonekova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro studenty s narušenou komunikační schopností (doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích,  maturitních a závěrečných zkoušek).

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

 

Další nabídka:

*) Bazální stimulace – instruktáž a terapie

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství a pomoc při výběru kompenzačních pomůcek

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

 

*) Snoezelen – multisenzorická stimulace – teorie a praktická ukázka

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

 Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství v oblasti sexuálního chování jedinců se zdravotním postižením.

Místo konání: Teplice, U Nových lázní 1286/9  (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Ivan Růžička (ivan.ruzicka@spcteplice.cz)

 

*) Individuální konzultace pro rodiče žáků, kteří se vzdělávají podle § 42 školského zákona

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331  (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

 

*) Sociálně právní poradenství.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Romana Růžičková, DiS. (romana.ruzickova@spcteplice.cz, 731 706 773

 

*) Logopedická reedukace poruch komunikačních schopností dětí předškolního a školního věku.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

 

*) Metodická podpora a konzultace pro děti s narušenou komunikační schopností v MŠ a v přípravných třídách ZŠ.

Místo konání: MŠ, ZŠ (podle individuální domluvy s MŠ/ZŠ)

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

 

*) Smyslová a orofaciální stimulace pro klienty s kombinovaným postižením.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Pokorná Nikol (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

                 Mgr. Srpová Lenka (lenka.srpova@spcteplice.cz)

 

*) Logopedická reedukace pro klienty s narušenou komunikační schopností.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bohumila Skořepová (bohumila.skorepova@spcteplice.cz)  

 

*) Poradenství  pro žáky s LMP.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bohumila Skořepová (bohumila.skorepova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky se sluchovým postižením.

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Felicie Gloneková (felicie.glonekova@spcteplice.cz)

 

*) Logopedická intervence pro děti/žáky se sluchovým postižením.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Petra Pecharová (petra.pecharova@spcteplice.cz)

 

*) Psychologická diagnostika a poradenství pro děti se zdravotním postižením.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann@spcteplice.cz)

 

*) Psychologická diagnostika a poradenství pro děti se zdravotním postižením.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Irina Gorgol (irina.gorgol@spcteplice.cz)

 

*) Reedukace pro dospělí klienti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10, úterý od 13,00 do 14,00 hod.

Zajišťuje: Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova@spcteplice.cz)

 

Poruchy autistického spektra:

*) Poradenství pro děti a žáky s PAS

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor  pro oblast autismu (vanda.korandova@spcteplice.cz, Mgr. Bc. Jana Jeřábková (jana.jerabkova@spcteplice.cz

 

*) Autismus v praxi – praktické semináře zaměřené na vybrané okruhy vzdělávání dětí a žáků s autismem pro pedagogy a zákonné zástupce dle podnětů účastníků („na objednávku“)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Jana Jeřábková (jana.jerabkova@spcteplice.cz)

Termín, téma a čas zahájení zveřejňujeme na webových stránkách školy v novinkách, kompletní přehled témat v sekci SPC/autismus.