Navigace

Obsah

Kurzy a semináře ve školním roce 2022/2023 

Nabídka SPC 22-23.pdf (245.22 kB)

Předškoláci:

*) Kurz rozvoje dovedností pro děti předškolního věku a mladšího školního věku se zdravotním postižením, opožděným vývojem a pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí (logopedická prevence, grafomotorika, reedukace SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie a poradenství pro rodiče).

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje: Mgr. Radka Horáková (radka.horakova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro děti se zdravotním znevýhodněním předškolního věku a jejich zákonné zástupce

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Jitka Kratochvílová, Dis. (jitka.kratochvilova@spcteplice.cz)

 

*) Tematická setkání s pedagogy a zákonnými zástupci dětí MŠ-metodické podpora („na objednávku“)

Místo konání: mateřské školy

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

                 PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann@spcteplice.cz)

                 Mgr. Jitka Kratochvílová, Dis. (jitka.kratochvilova@spcteplice.cz)

                 Bc. Eva Marková (eva.markova@spcteplice.cz)

 

Žáci ZŠ:

*) Poradenství pro žáky s tělesným, mentálním a se souběžným postižením více vadami na 1. st. ZŠ

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Alena Hampejsová (alena.hampejsova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky s tělesným a se souběžným postižením více vadami na 2. st. ZŠ

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova@spcteplice.cz)

 

*) Metodická podpora (metody výuky, obsah a rozsah vzdělávání, výstupy vzdělávání) pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky s tělesným, mentálním, a souběžným postižením více vadami v základní škole

Místo konání: základní školy

Zajišťuje: Mgr. Bc. Alena Hampejsová a Mgr. Radmila Beránková

(alena.hampejsova@spcteplice.cz, radmila.berankova@spcteplice.cz)

 

Studenti SŠ:

*) Poradenství pro studenty s tělesným postižením (doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek

Místo konání: Teplice, U Nových lázní 1286/9

Zajišťuje: Mgr. Ivan Růžička (ivan.ruzicka@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro studenty s PAS/NKS (doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro studenty se sluchovým postižením (doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Petra Glaserová (petra.glaserova@spcteplice.cz), Mgr. Petra Pecharová (petra.pecharova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro studenty s narušenou komunikační schopností (doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

 

Další nabídka:

*) Bazální stimulace – instruktáž a terapie

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství a pomoc při výběru kompenzačních pomůcek

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

 

*) Snoezelen – multisenzorická stimulace – teorie a praktická ukázka

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

 Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství v oblasti sexuálního chování jedinců se zdravotním znevýhodněním

Místo konání: Teplice, U Nových lázní 1286/9 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Ivan Růžička (ivan.ruzicka@spcteplice.cz)

 

*) Individuální konzultace pro rodiče žáků, kteří se vzdělávají podle § 42 školského zákona

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

 

*) Sociálně právní poradenství, dostupnost sociálních služeb pro klienty s ukončenou školní docházkou

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Romana Růžičková, DiS. (romana.ruzickova@spcteplice.cz, 731 706 773)

 

*) Logopedická reedukace poruch komunikačních schopností u dětí předškolního a školního věku, poradenství pro jejich zákonné zástupce, metodická podpora pedagogů

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpova@spcteplice.cz)

 

*) Smyslová a orofaciální stimulace pro klienty s kombinovaným postižením

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Pokorná Nikol (nikol.pokorna@spcteplice.cz)

                 Mgr. Srpová Lenka (lenka.srpova@spcteplice.cz)

 

*) Logopedická reedukace pro klienty s narušenou komunikační schopností

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Bc. Eva Marková (eva.markova@spcteplice.cz

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje: Mgr. Radka Horáková (radka.horakova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky s LMP

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Alena Sentenská (alena.sentenska@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky se sluchovým postižením

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Petra Glaserová (petra.glaserova@spcteplice.cz)

 

*) Logopedická intervence a poradenství pro děti a žáky se sluchovým postižením

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Petra Pecharová (petra.pecharova@spcteplice.cz)

 

*) Psychomotorická cvičení jako prevence SPU v MŠ a na I. stupni ZŠ

Místo konání: mateřské a základní školy

Zajišťuje: Mgr. Petra Pecharová (petra.pecharova@spcteplice.cz)

 

*) Psychologická diagnostika a poradenství pro děti a žáky se zdravotním znevýhodněním

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství v oblasti profesní orientace a volby povolání

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331, Teplice, U Nových lázní 1286/9 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: PhDr. Ing. Miloš Neumann a Mgr. Ivan Růžička

(milos.neumann@spcteplice.cz, ivan.ruzicka@spcteplice.cz)

 

*) Stimulační dotykové a rehabilitační techniky – ukázky a instruktáž

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331, Teplice

Zajišťuje: PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann@spcteplice.cz)

*) Psychologická diagnostika a poradenství pro děti a žáky se zdravotním znevýhodněním

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Irina Gorgol (irina.gorgol@spcteplice.cz)

 

*) Reedukace pro dospělé klienty s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje: Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství a psychologická intervence pro uprchlíky se zdravotním znevýhodněním z Ukrajiny

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Irina Gorgol (irina.gorgol@spcteplice.cz)

 

Poruchy autistického spektra:

*) Poradenství pro klienty s PAS v mateřských a základních školách

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Jana Jeřábková (jana.jerabkova@spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro klienty s PAS

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandova@spcteplice.cz)

 

*) Autismus v praxi – praktické semináře zaměřené na vybrané okruhy vzdělávání dětí a žáků s autismem pro pedagogy a zákonné zástupce dle podnětů účastníků („na objednávku“)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331, podle potřeby terén

Zajišťuje: Mgr. Jana Jeřábková (jana.jerabkova@spcteplice.cz)

(Témata – např.: Vhodné pomůcky, nový žák s PAS ve škole, vizuální podpora, strukturalizace, přechod žáka na II. stupeň, podpora asistenta pedagoga, volba dalšího vzdělávání, hlavní principy ABA ve výchově a vzdělávání žáků s PAS…..).