Navigace

Obsah

Volby do Školské rady na období 2024 - 2027

Typ: ostatní
Volby do Školské rady na období 2024 - 2027 1 Oznámení o termínu voleb

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydala Rada Ústeckého kraje „Volební řád školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace“.

Funkční období školské rady:  1. 9. 2024 – 31. 8. 2027

Počet členů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků:   1 zástupce

Počet členů školské rady volených pedagogickými pracovníky:  1 zástupce

Volební komise:

  • Ing.Hana Šimonová
  • Mgr. Alena Hampejsová
  • Romana Růžičková, DiS.

Termín, způsob a místo pro podání návrhů:

  • Návrh musí být podán písemně nejpozději do 6.6.2024 14:00 hodin, adresován ředitelce školy

Návrh musí obsahovat:

  • jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mailová adresa kandidáta
  • písemný souhlas kandidáta se svou kandidaturou

Termín a způsob konání voleb pedagogičtí pracovníci:

  • zahájení hlasování 18. června 2024 fyzicky vhozením hlasovacího lístku do urny v čase od 10:00 – 13:00 hodin v kanceláři vedení školy.

Termín a způsob konání voleb zákonní zástupci a zletilí žáci:

  • zahájení hlasování dne 28. června 2024 fyzicky vhozením hlasovacího lístku do urny v čase od 8:00 – 12:00 hodin v kanceláři vedení školy.

Vyhlášení výsledků voleb:

  • 4.července 2024

Vytvořeno: 21. 5. 2024
Poslední aktualizace: 21. 5. 2024 7:31
Autor: Správce Webu