Navigace

Obsah

Zápis do SZŠ NOVÉ INFORMACE

Typ: ostatní
Zápis k povinné školní docházce ve speciální základní škole bude 20.4.2020 (8.00 - 15.00).
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Zápis 2020-2021.pdf (156.66 kB)

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331,p.o.

Trnovanská 1331, 415 01 Teplice, Tel: 417 537 428

e-mail: info@spcteplice.cz

www.spcteplice.cz

Z Á P I S

k povinné školní docházce ve speciální základní škole

a

k předškolnímu vzdělávání ve speciální mateřské škole

Ředitelství školy vyhlašuje v souladu s ustanovením §§ 34 a 36 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zápis k povinné školní docházce v základní škole speciální a termín podání přihlášek do speciální mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

 

Termín konání zápisu:  

do SZŠ 20. 4. 2020

do SMŠ  4. 5. 2020

Místo konání: SZŠ a SMŠ Teplice, Trnovanská 1331 (8,00 – 15,00)

Škola poskytuje bezplatné předškolní a základní vzdělávání dětem a žákům se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, smyslovým, kombinovaným, autismem). Vzdělávací program školy obsahuje nadstandardní speciálně pedagogickou péči (logopedie, rehabilitace, ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, speciální počítačové vybavení a programy, snoezellen, canisterapie, keramická dílna a další). Součástí školy je přípravný stupeň ZŠS, školní družina, školní jídelna a speciálně pedagogické centrum.

K zápisu se s dítětem dostaví zákonný zástupce. Přinese si občanský průkaz, rodný list dítěte, aktuální lékařské zprávy se stanovenou zdravotní diagnózou dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu/základnímu vzdělávání je ke stažení na webových stránkách školy.

Více o škole na www.spcteplice.cz  . Zájemcům nabízíme prohlídku školy.

                               

Mgr. Bc. Vanda Korandová, ředitelka školy


Přílohy

Vytvořeno: 6. 2. 2020
Poslední aktualizace: 19. 3. 2020 08:27
Autor: Správce Webu