Navigace

Obsah

Pohoda

Pohoda - Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s.

Sdružení Pohoda, z.s. vzniklo z iniciativy rodičů postižených dětí a za účelem podpory činnosti Speciálně pedagogického centra (SPC) pro děti s tělesným a kombinovaným postižením. Sdružení si klade za cíl pomáhat při zajišťování komplexní péče o děti a mládež s tělesným a kombinovaným postižením, pomáhat těmto dětem uchovávat právo na výchovu, vzdělání a důstojný život ve společnosti při zachování co možná nejužších kontaktů s rodinou a pomáhat při aktuálním řešení problémů dětí i rodin s postiženým dítětem. Hlavními podporovanými aktivitami Pohody, z.s. jsou, doprava klientů SPC do škol a školských zařízení, psychorehabilitační pobyty pro rodiny s postiženými dětmi, plavání handicapovaných dětí, pomoc při zajišťování rekreace postižených dětí, podpora rodin a osvěta.