Navigace

Obsah

Děti a žáci školy

Komu poskytujeme vzdělání:

Dětem, žákům a klientům se zdravotním postižením:

 • mentálním
 • tělesným
 • smyslovým
 • vadami řeči
 • autismem (pervazivní vývojové poruchy)
 • kombinací vad

Věk dětí, žáků, klientů:

 • Speciální mateřská škola: děti ve věku od 3 (2) let do 7 let
 • Přípravný stupeň základní školy speciální: děti ve věku od 5 do 7 let, zpravidla děti ve školním roce, kdy jim byl udělen odklad plnění povinné školní docházky
 • Základní škola speciální: děti školního věku od 6 let do doby splnění povinné školní docházky, resp. splnění 10ti letého vzdělávacího programu ZŠS
 • Speciálně pedagogické centrum: klienti od raného věku do doby dospělosti
 • Školní družina: žáci základní školy speciální, tj. od 6ti let do doby docházky do ZŠS


Jak k nám nastoupit:

Co děti potřebují, než k nám nastoupí ?

 • žádost zákonného zástpce
 • lékařskou zprávu se stanovenou zdravotní diagnózou
 • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do speciální mateřské školy nebo speciální základní školy

 

Termín zápisu:

Termín zápisu je zveřejněn na informačních tabulích školy, na webových stránkách školy, v sekci „AKTUALITY“ (SpZŠ - duben, SpMŠ - květen). V průběhu školního roku přijímáme děti a žáky v případě volné kapacity.