Navigace

Obsah

Projekty

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

S účinností od 1. 9. 2014 se naše škola zapojila do realizace Projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

 

MLÉKO DO ŠKOL

S účinností od 1. 9. 2018 se naše škola zapojila do realizace Projektu Mléko do škol. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM

„HROU A UČENÍM K SAMOSTATNOSTI“ realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP   VK).

 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU 1 ÚSTECKÉHO KRAJE B (IKAP B)

S účinností od 1. 1. 2018 se naše škola stala partnerem s finančním příspěvkem v projektu, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369, klíčová aktivita č. 5 Společné vzdělávání - podaktivita Individuální podpora pedagogů v MŠ – komunikativní kompetence.

 

Partnerské školy
  • Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice
  • Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
  • Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice
  • Mateřská škola Josefa Ressla 1697, Teplice

 

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY (CKP)

CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518

Při Speciální základní škole a Speciální mateřské škole, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace začalo CKP působit od února 2017.  Centrum mimo jiné vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování, reflexe výuky. Zabývá se především vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

Školy spolupracující s CKP Teplice
  • ZŠ Edisonova, Edisonova 1732/9, 41501 Teplice
  • ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy Teplice, Maršovská 1575/2, 41501 Teplice
  • ZŠ Teplice, U Nových lázní 1102, 41501 Teplice
  • Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s., U Nových lázní 1286/9, 41501 Teplic

Projekt byl ukončen v lednu 2020.

banner01

PODPORA ŽÁKŮ S  SVP - PROKOM

Cílem projektu, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ. 2.3.61/0.0/0.0/15_007/00001, je podpora komunikačních dovedností žáků s SVP v Ústeckém kraji. Díky projektu, vznikly ve školách tzv. neformální kluby, které byly vybaveny pomůckami pro rozvoj komunikačních dovedností.  S žáky v klubech pracuje 37 speciálních pedagogů a učitelů, kterým v práci pomáhají metodici ze Speciálních pedagogických center v kraji.

 

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

Dne 25. 10. 2010 jsme slavnostně převzali sociální automobil. Všem sponzorům a společnosti Kompakt srdečně děkujeme. Sociální automobil sloužil po celou dobu ke spokojenosti všech.

Dne 21. 09. 2016 jsme slavnostně převzali sociální automobil. Všem sponzorům a společnosti Kompakt srdečně děkujeme.

Dne 08. 12. 2022 jsme slavnostně převzali sociální automobil. Všem sponzorům a společnosti Kompakt srdečně děkujeme.