Navigace

Obsah

EU peníze školám

eu

Název projektu: „HROU A UČENÍM K SAMOSTATNOSTI“ realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP   VK).

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3328

Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 19.10. 2011 do 18.4.2014)

Zdroje financování projektu: program EU peníze školám

Základní cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru. Jednalo se zejména o rozvoj v oblasti inovace a zkvalitnění výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, výuky prostřednictvím ICT a v oblasti přírodních věd. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo podpořeno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, vytvořením a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů individuálně přizpůsobených pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při vzdělávání žáků naší školy.          Celkově bylo tedy záměrem projektu především zlepšení a zkvalitnění výuky v souladu s moderními trendy a za přispění nejmodernějších IC technologií. Ze strany podpořených žáků jsme získali kladné reakce a chuť spolupracovat při realizaci projektu, jelikož o moderní postupy ve výuce projevují vždy velký zájem, lépe se pak zapojují do výuky a nové poznatky si snadněji osvojují. Učitelé získali v projektu nové znalosti a dovednosti v oblasti přípravy na výuku prostřednictvím moderních technologií. Projekt naší škole pomohl realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky a tyto aktivity byly prospěšné a užitečné pro naše pedagogy i pro naše žáky.

Výstupy projektových aktivit – dodáme samostatně k uložení a zpřístupnění.

eu