Navigace

Obsah

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program „Hrou a učením k samostatnosti“

č.j.: 1/2007 v platném znění

Přístupným místem ve škole, kde je tento dokument zveřejněn, je kancelář vedení školy.

Příloha A ŠVP mateřská škola speciální vypracován dle: RVP PV

Příloha B ŠVP přípravný stupeň základní školy speciální vypracován dle Zákona 561/2004 Sb. vychází z dokumentů: RVP PV, RVP ZŠS

Příloha C ŠVP základní škola speciální vypracován dle: RVP ZŠS

Příloha C1 Učební osnovy ZŠS - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením vypracován dle: RVP ZŠS

Příloha C2 Učební osnovy ZŠS - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami vypracován dle: RVP ZŠS

Příloha D Speciální vzdělávací program pro školní družinu vypracován dle Zákona 561/2004 Sb. vychází z dokumentů: RVP ZŠS

 

Pro každé dítě připravujeme společně s rodiči individuální vzdělávací program podle jeho potřeb.

 

Co dalšího nabízíme:

  • rehabilitaci – individuální i skupinovou (reflexní metody, magnetoterapii, hydroterapii)
  • logopedickou péči, alternativní komunikaci (VOKS, znak, Makaton …)
  • terapie (aroma, arte, muziko, drama, ego)
  • bazální stimulaci
  • Snoezellen
  • interaktivní tabule ve třídách
  • keramickou dílnu
  • cvičné kuchyňky
  • individuální péči
  • služby pracovníků SPC a účast na týdenním pobytu

 

**** Výchovně vzdělávací služby poskytujeme zdarma*****