Navigace

Obsah

Kurzy a semináře ve školním roce 2023/2024 

Nabídka SPC_23_24 (254.4 kB)

               

Nabídka SPC ve školním roce 2023/2024

Psychologická diagnostika a poradenství pro děti a žáky se zdravotním znevýhodněním

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann(zavináč)spcteplice.cz)

                Mgr. Irina Gorgol (irina.gorgol(zavináč)spcteplice.cz)

 

Předškoláci:

*) Poradenství pro děti se zdravotním znevýhodněním, jejich zákonné zástupce a pedagogy

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Jitka Kratochvílová, Dis. (jitka.kratochvilova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Kurz rozvoje dovedností pro se zdravotním znevýhodněním, opožděným vývojem (grafomotorika, koncentrace pozornosti, kognitivní dovednosti, pracovní návyky) rozvoj komunikačních dovedností.

Forma: individuální

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Radka Horáková ( radka.horakova(zavináč)spcteplice.cz )

 

*) Kurz Příprava dětí na školní docházku (podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti).

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby mateřské školy)

Zajišťuje: Mgr. Alena Sentenská ( alena.sentenska(zavináč)spcteplice.cz )

                 Mgr. Petra Glaserová ( petra.glaserova(zavináč)spcteplice.cz )

 

*)   Na individuální „objednávku MŠ “:

Depistáže (děti s NKS, opožděný vývoj), metodická podpora a tematická setkání s pedagogy a zákonnými zástupci dětí MŠ-metodické podpora

Místo konání: mateřské školy

                 Mgr. Jitka Kratochvílová, Dis. (jitka.kratochvilova(zavináč)spcteplice.cz)

     Mgr. Petra Glaserová ( petra.glaserova(zavináč)spcteplice.cz )

     Mgr. Radka Horáková ( radka.horakova(zavináč)spcteplice.cz )

     PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann(zavináč)spcteplice.cz)

Žáci ZŠ:

*) Poradenství pro žáky s tělesným, mentálním a se souběžným postižením více vadami na 1. st. ZŠ

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Alena Hampejsová (alena.hampejsova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky s tělesným a se souběžným postižením více vadami na 2. st. ZŠ

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Metodická podpora (metody výuky, obsah a rozsah vzdělávání, výstupy vzdělávání) pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky s tělesným, mentálním, a souběžným postižením více vadami v základní škole

Místo konání: základní školy

Zajišťuje: Mgr. Bc. Alena Hampejsová (alena.hampejsova(zavináč)spcteplice.cz)

                Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Kurz rozvoje dovedností pro děti mladšího školního věku (zejména 1. a 2.třída) se zdravotním postižením, opožděným vývojem (děti s obtížemi při osvojování trivia – čtení, psaní, počítání, obtížemi v diktátech vyplývajícími z SPU nebo řečové vady, reedukace SPU, grafomotorika, rozvoj komunikačních dovedností), poradenství pro rodiče

Forma individuální/skupinová

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Radka Horáková ( radka.horakova(zavináč)spcteplice.cz)

 

Studenti SŠ:

*) Poradenství a metodická podpora studentů, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Studenti se sluchovým postižením: Mgr. Petra Glaserová (petra.glaserova(zavináč)spcteplice.cz),

                                                         Mgr. Petra Pecharová (petra.pecharova(zavináč)spcteplice.cz)

Studenti s poruchou autistického spektra: Mgr. Bc. Vanda Korandová vanda.korandova(zavináč)spcteplice.cz

Studenti se sluchovým postižením: Mgr. Radka Horáková (radka.horakova(zavináč)spcteplice.cz)

Studenti s tělesným postižením: Mgr. Ivan Růžička (ivan.ruzicka(zavináč)spcteplice.cz)

                                                    Místo konání: Teplice, U Nových lázní 1286

Další nabídka:

*) Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního a školního věku, poradenství pro ZZ

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Alena Sentenská (alena.sentenska(zavináč)spcteplice.cz)

                 Mgr. Petra Glaserová (petra.glaseova(zavináč)spcteplice.cz )

                 Mgr. Radka Horáková (radka.horakova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Psychomotorická cvičení jako prevence SPU v MŠ a na I. stupni ZŠ

Místo konání: mateřské a základní školy

Zajišťuje: Mgr. Petra Pecharová (petra.pecharova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Rozvoj komunikačních dovedností u klientů s narušenou komunikační schopností

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Radka Horáková (radka.horakova (zavináč) spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro děti a žáky se sluchovým postižením

     Rozvoj komunikačních dovedností klientů se sluchovým postižením

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Petra Pecharová (petra.pecharova(zavináč)spcteplice.cz)

                 Mgr. Petra Glaserová (petra.glaserova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro žáky s LMP

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Alena Sentenská (alena.sentenska(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Poradenství v oblasti profesní orientace a volby povolání

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331, Teplice, U Nových lázní 1286/9 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: PhDr. Ing. Miloš Neumann a Mgr. Ivan Růžička

(milos.neumann (zavináč)spcteplice.cz, ivan.ruzicka(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Poradenství v oblasti sexuálního chování jedinců se zdravotním znevýhodněním

Místo konání: Teplice, U Nových lázní 1286/9 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Ivan Růžička (ivan.ruzicka(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Individuální konzultace pro rodiče žáků, kteří se vzdělávají podle § 42 školského zákona

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Bazální stimulace (teorie, praktický nácvik jednotlivých technik)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Snoezelen – multisenzorická stimulace (teorie a praktická ukázka, metodické vedení)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

 Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokorna(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Smyslová a orofaciální stimulace pro klienty s těžkým kombinovaným postižením

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Pokorná Nikol (nikol.pokorna(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Relaxační techniky a psychohygiena

     Stimulační dotykové a rehabilitační techniky (ukázky a instruktáž)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331, Teplice

Zajišťuje: PhDr. Ing. Miloš Neumann (milos.neumann(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Reedukace pro dospělé klienty s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Místo konání: Teplice, Purkyňova 10

Zajišťuje: Mgr. Radmila Beránková (radmila.berankova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Poradenství a psychologická intervence pro uprchlíky se zdravotním znevýhodněním z Ukrajiny

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Irina Gorgol (irina.gorgol(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Sociálně právní poradenství, dostupnost sociálních služeb pro klienty s ukončenou školní docházkou

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Romana Růžičková, DiS. (romana.ruzickova(zavináč)spcteplice.cz), 731 706 773)

 

Poruchy autistického spektra:

*) Poradenství pro klienty s PAS v mateřských a základních školách

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Jana Jeřábková (jana.jerabkova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Poradenství pro klienty s PAS

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandova(zavináč)spcteplice.cz)

 

*) Na individuální „objednávku“ zákonných zástupců / školy:

Autismus v praxi – praktické semináře zaměřené na vybrané okruhy vzdělávání dětí a žáků s autismem pro pedagogy a zákonné zástupce dle podnětů účastníků („na objednávku“)

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331, podle potřeby terén

Zajišťuje: Mgr. Jana Jeřábková (jana.jerabkova(zavináč)spcteplice.cz)

(Témata – např.: problémové chování, nový žák s PAS ve škole, přechod žáka na II. stupeň, strukturalizace, vizualizace, pomůcky, podpora asistenta pedagoga, možnosti a volba dalšího vzdělávání, hlavní principy ABA ve výchově a vzdělávání žáků s PAS)