Navigace

Obsah

Zprávy

Hodnocení žáka se SVP

Formativní hodnocení celý text

ostatní | 2. 9. 2023 | Autor: Správce Webu

CESTA KE SPOKOJENOSTI

Materiál zajímavého čtení celý text

ostatní | 22. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Jak se úspěšně učit s ADHD

Praktický rádce pro rodiče - vybrané poznatky celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
ÚNAVA A JAK NA NÍ 1

ÚNAVA A JAK NA NÍ

Únava a jak na ní celý text

ostatní | 9. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
TVARY 1

TVARY

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ celý text

ostatní | 8. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
OSTROV 1

OSTROV

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ celý text

ostatní | 8. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
STATEK 1

STATEK

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ celý text

ostatní | 8. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktivity pro děti

Aktivity - se lžící
Aktivity s kleštičkami celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

POLOHOVACÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Polohování je nedílnou součástí péče o děti s těžkým zdravotním postižením. Pro pocit pohody je důležité udržovat správnou polohu těla ve stoji, v sedu, v lehu, či při různých činnostech. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zátěžové pomůcky

Zátěžové pomůcky mají uplatnění u dětí či dospělých, přinášejí úlevu lidem trpícím zejména autismem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami, úzkostnými stavy, epilepsií, mentální retardací, záchvatovými stavy, poruchami chování, afektivními poruchami, psychotickými poruchami, demencí, depresemi, agresivním syndromem, maniemi nebo jinými psychózami a to od útlého věku dítěte až do stáří.
celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Pomůcky pro rozvoj smyslů

Pomůcky pro stimulaci a rozvoj smyslů
celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Logopedie

Hláska C, S, Z, Ž celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Logopedie

Hláska Š, Č, R, Ř celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak pečovat o dítě s hlubokým mentálním postižením

- JARO
- LÉTO
- PODZIM
- ZIMA celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Volný čas

- jako aktuální téma
- jak s ním naložit celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

PUP MZ

Jak postupovat při žádosti o PUP MZ celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak žádat o § 42

Jak řešit povinnou školní docházku dětí s hlubokým mentálním postižením? celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Předmatematické představy

Vývoj matematických představ umožňuje dobrý
rozvoj motoriky, grafomotoriky zrakového i
sluchového vnímání, vnímání prostoru a času. celý text

ostatní | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Hra v životě dítěte

Hra je jedna z nejdůležitějších činností vůbec, je základní psychickou potřebou dítěte, prostřednictvím ní poznává samo sebe i svět kolem.... celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Využití aromaterapie

Aromaterapie v péči o dítě se zdravotním postižením celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoj řeči u dětí

Předškolní věk celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Motorický rozvoj dětí

Předškolní a mladší školní věk celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu