Navigace

Obsah

Psychorehabilitační pobyty

Psychorehabilitační pobyt pořádaný ve spolupráci s POHODA - Sdružení pro zdravotně postižené děti, z. s. je určen dětem se zdravotním postižením (dále jen ZP) bez věkového omezení a jejich rodinným příslušníkům. Cílem psychorehabilitačního pobytu je umožnit dětem se ZP prožít týden v příjemném rekreačním prostředí, který provází odborný program doplněný relaxačními činnostmi. Během pobytu se děti se ZP aktivně účastní rehabilitačních činností, navštěvují ergoterapii, logopedii, a speciální pedagogy dle odborného zaměření, věnují se společným hrám a poznávání nového prostředí.

Ve školním roce 2017/2018 se zúčastnilo „Robinsonova Sloupostrova“ 14 klientů se ZP.

Termín příštího psychorehabilitačního pobytu je od 17. 6. 2019 do 24. 6. 2019, přihlášky budou k dispozici od 1. 4. 2019.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte